3.2.2016

Valná hromada 2015

Valná hromada Muzejního spolku v Třešti se sešla v pátek 6. března 2015 v třešťském klubu seniorů. Na ní již tradičně spolek zhodnotil svoji práci v loňském roce, zrekapituloval své finanční hospodaření a v hrubých rysech naplánoval akce na rok současný.

Z pozvaných hostů se dostavili pouze zástupci Muzejního spolku v Moravských Budějovicích a přispěli svým vystoupením do programu schůze. Členové spolku mezi sebou přivítali i mladé adepty, kteří mají zájem zapojit se do badatelských aktivit.

Nezanedbatelným bodem jednání bylo i ocenění práce dosavadní předsedkyně spolku paní Marie Kameníkové při příležitosti jejího životního jubilea. Završením valné hromady byla volba nového výboru spolku na další tříleté funkční období. Odsouhlasením závěrečného usnesení byla otevřena i volná diskuse a promítání muzejních dokumentů.

<<< Závěrečné muzejní bilancování (12.prosince 2014) -||- 19. Muzejní pátek (17. dubna 2015) >>>