3.2.2016

19. Muzejní pátek

Dalším tématem, s nímž chtěl třešťský muzejní spolek seznámit veřejnost, bylo třešťské zdravotnictví a jeho vývoj od nejstarších dob až do let nedávných. V pátek 17.dubna 2015 tak mohlo zcela zaplněné hlediště kina Máj shlédnout na úvod programu krátký film z třešťských dětských jeslí, který byl natočen na počátku padesátých let, a pak již následovala projekce obrazů, komentovaná přednáškou paní Marie Kameníkové. Technickou realizaci promítání zajistil pan Petr Kroupa. Diváci mohli během promítání poznat historii zdejšího zdravotnictví od Šimona Partlice, přes staré židovské lékaře Löwyho a Singera, dále pak lékaře – starosty Konarovského a Richtera až po rozvoj socialistického zdravotnictví se všemi jeho jednotlivými složkami. Současně mohli diváci i okamžitou komunikací s moderátorkou doplňovat další poznatky, vztahující se k tématu. Zájem třešťských občanů během obou podvečerních akcí svědčil o spokojenosti zdejší veřejnosti s touto formou prezentace muzejního spolku.

<<< Valná hromada (6. března 2015) -||- Otevření naučné stezky v zámeckém parku (22. dubna 2015) >>>