7.2.2016

Otevření naučné stezky v zámeckém parku

Dne 22.dubna 2015 nemohli členové Muzejního spolku chybět při slavnostní příležitosti otevření Naučné stezky Eleonory Sternbachové v areálu třešťského zámeckého parku, o níž se vedle Městského úřadu zasloužil i Zámecký hotel v Třešti. Zahájení proběhlo formou interaktivní hry pro mládež, při níž děti na jednotlivých zastaveních naučné stezky postupně vyplňovaly soutěžní tajenku. Informační tabule stezky, zpracované do pohádkových vizí mladé baronky, postupně seznamují čtenáře s důležitými okamžiky historie města, velkými osobnostmi, životem v minulosti i s okolní přírodou. Stezka provádí návštěvníky nejen zámeckým parkem, ale i přilehlou krajinou s návratem podél kaskády rybníčků a ulicí V kaštanech zpět k zámku.

<<< 19. Muzejní pátek (17. dubna 2015) -||- Filmová kronika k 70. výročí konce Druhé světové války (5. května 2015) >>>