14.2.2016

Želiv a Červená Řečice

Třešťský muzejní spolek podnikl v sobotu 28. června 2014 poznávací výlet na Pelhřimovsko, kde hlavními cíly byly Želiv a Červená Řečice. Výlet naplánovali a zorganizovali manželé Chalupovi. Při dopolední prohlídce želivského kláštera si muzejníci prohlédli přístupné části objektu s nainstalovanými výstavami za doprovodu zasvěcené průvodkyně.

Vhodným místem na oběd se ukázala být stylová želivská restaurace Kocanda. Po obědě následovala prohlídka klášterního minipivovaru, jejíž součástí byla odborná instruktáž o výrobě piva, završená ochutnávkou želivských pivních specialit.

Hlavní odpolední program se odehrál v zámku Červená Řečice, v současnosti zapsaném mezi naše Národní kulturní památky pro své jedinečné stavební dispozice. Místní průvodce, detailně obeznámený se zámkem a zainteresovaný na jeho záchraně, vedl dvouhodinovou prohlídku zámku od půdních prostorů až po podzemní části. Prohlédnuty byly i veškeré havarijní části stavby, kde probíhají záchranné stavební práce. Podrobný a zajímavý výklad přesvědčil všechny návštěvníky o významu a kvalitách Řečické památky.

<<< Vernisáž v synagoze (22.května 2014) -||- Výstava krajek v třešťském muzeu v Schumpeterově domě (červen 2014) >>>