12.9.2015

Valná hromada 2014

V třešťském klubu seniorů se v pátek 7.3.2014 uskutečnila valná hromada Muzejního spolku Třešť, kde si jeho členové zrekapitulovali bohatou činnost v roce minulém a předložili návrhy na uskutečnění nových akcí v roce stávajícím. Současně provedli kontrolu finančního hospodaření spolku s uspokojivými výsledky.

Pozvání k účasti přijali i nejvyšší představitelé města, starosta pan ing. Vladislav Hink a místostarostka paní ing. Eva Požárová. Oba ve svých diskusních příspěvcích ocenili dosavadní práci muzejního spolku a přislíbili i do budoucích let velkou ochotu městského úřadu ke spolupráci s muzejním spolkem. Dalším milým hostem valné hromady byl dačický malíř a spisovatel pan Jiří Albrecht, který posluchače potěšil autorským čtením ze své nové připravované knihy historických povídek. Nemalou radost udělal muzejníkům i pan Václav Dvořák, který se rozhodl věnovat svůj rozsáhlý fotografický archiv z minulosti Třeště muzejnímu spolku, aby jeho prostřednictvím mohl sloužit třešťské veřejnosti.

Závěrečná volná diskuse přinesla řadu témat a nových projektů, jimiž by se spolek mohl v dalším období zabývat. Během jednání probíhalo i promítání fotografických a filmových dokumentů s regionální vlastivědnou tématikou.

<<< Repríza promítání staré Třeště (27. prosince 2013) -||- 16. Muzejní pátek (4.dubna 2014) >>>