16.12.2018

2015

Valná hromada (6. března 2015)

Valná hromada Muzejního spolku v Třešti se sešla v pátek 6. března 2015 v třešťském klubu seniorů. Na ní již tradičně spolek zhodnotil svoji práci v loňském roce, zrekapituloval své finanční hospodaření a v hrubých rysech naplánoval akce na rok současný …

 

19. Muzejní pátek (17. dubna 2015)

Dalším tématem, s nímž chtěl třešťský muzejní spolek seznámit veřejnost, bylo třešťské zdravotnictví a jeho vývoj od nejstarších dob až do let nedávných. V pátek 17.dubna 2015 tak mohlo zcela zaplněné hlediště kina Máj shlédnout projekci s komentovanou přednáškou paní Marie Kameníkové …

 

Otevření naučné stezky v zámeckém parku (22. dubna 2015)

Dne 22.dubna 2015 nemohli členové Muzejního spolku chybět při slavnostní příležitosti otevření Naučné stezky Eleonory Sternbachové v areálu třešťského zámeckého parku, o níž se vedle Městského úřadu zasloužil i Zámecký hotel v Třešti. Informační tabule jsou  zpracované do pohádkových vizí mladé baronky …

 

Filmová kronika k 70. výročí konce Druhé světové války (5. května 2015)

Členové muzejního spolku i třešťská veřejnost na úvod oslav konce Druhé světové války mohli shlédnout další část filmové kroniky města Třeště. Promítání starých filmových dokumentů proběhlo v kině Máj v úterý 5.května 2015 s průvodním komentářem pana Václava Dvořáka …

 

Zmizelí sousedé v Třešti (7. května 2015)

Součástí oslav 70. výročí konce Druhé světové války byla rovněž pietní vzpomínka na oběti holocaustu z řad třešťského židovského obyvatelstva. V místní synagoze proběhla vernisáž rozšířené výstavy, akce byla pokračováním projektu Zmizelí sousedé, který vede se svými žáky místopředsedkyně Muzejního spolku Helena Štumarová …

 

Odívání v době baroka (14. května 2015)

Třetí pokračování přednáškové série Ing. Lucie Bláhové o historii odívání bylo věnováno období baroka, tedy od třicetileté války po Velkou francouzskou revoluci. Autorka ji přednesla v třešťském muzeu ve čtvrtek 14.května 2015. Po přednášce mohli posluchači shlédnout konkrétní ukázky barokní módy na přítomných figurantech …

 

Výstava o zdravotnictví v Třešti (14. května 2015)

Ve čtvrtek 14.května 2015 byla v třešťském muzeu v Schumpeterově domě otevřena nová výstava, připravená společně Muzeem Vysočiny a Muzejním spolkem v Třešti. Navazuje na úspěšný a hojně navštívený Muzejní pátek 17.dubna, věnovaný stejnému tématu promítáním velkoplošných projekcí historických dokumentů o třešťském zdravotnictví …

 

Výlet do Vratěnína a Police (23. května 2015)

V sobotu 23. května 2015 podnikl Muzejní spolek Třešť vlastivědný výlet do jižního pohraničí, kde prvním cílem byla prohlídka vzorné obce Vratěnín a jejích významných pamětihodností, další cesta vedla do Police u Jemnice, kde byla předem domluvena mimořádná prohlídka zámku …

 

Muzejníci ve stopách husitů (13. června 2015)

K připomenutí šestistého výročí upálení Mistra Jana Husa uskutečnil Muzejní spolek v Třešti v sobotu 13.června 2015 vycházku, připravenou Vlastimilem Budařem pod pracovním názvem „ve stopách husitů“. Navštívili jsme okolí Horních Dubének a zříceninu hradu Janštejn …

 

Výstava o zbraních (3. července 2015)

Muzeum Vysočiny připravilo na letní měsíce roku 2015 v Schumpeterově domě zajímavou a poučnou výstavu o zbraních a aktivitách s nimi spojených. Vystavené předměty pocházejí ze sbírkového fondu muzea v Jihlavě a v Třešti. Výstava nabízí i řadu doplňků – čepice, uniformy, lovecké trofeje či stuhy na veteránské prapory …

 

Výlet do Vídně 2015 (19. září 2015)

Další poznávací výlet do rakouské metropole uskutečnil Muzejní spolek Třešť pod organizačním vedením pana Jana Morkuse st. v sobotu 19.září 2015. Cílem bylo prohlédnout si i tentokrát zajímavá, avšak nepříliš známá místa Vídně. Průvodcem a koordinátorem jednotlivých prohlídek byl opět pan Karel Procházka …

 

20. Muzejní pátek (23. října 2015)

Jubilejní dvacátý muzejní pátek, pořádaný Muzejním spolkem v Třešti, byl věnován hudebním tradicím ve městě a jeho předním muzikantům. Uskutečnil se v 17 hodin 23. října 2015 v kině Máj formou velkoplošného promítání a jeho autorkou byla Marie Kameníková …

 

Muzejní večer (3. prosince 2015)

Ve čtvrtek 3.12. 2015 se uskutečnilo v třešťském muzeu v Schumpeterově domě několik akcí, pořádaných Muzeem Vysočiny a Muzejním spolkem v Třešti. Ing. Lucie Bláhová přednesla přednášku z historie odívání, poté byla otevřena nová výstava o třešťských chudobincích a starobincích a na závěr byl presentován letošní vlastivědný sborník …

 

Vánoční promítání historických fotografií z Třeště (28. prosince 2015)

Vánoční promítání fotografií z Třeště proběhlo 28. prosince 2015 v prostorách kina Máj v Třešti. V průběhu dvou projekcí do kina zavítalo přes 450 osob …

 

 

<<< 2014                                                                                                                                                                     2016 >>>