14.2.2016

Výstava o zbraních

Muzeum Vysočiny připravilo na letní měsíce roku 2015 v Schumpeterově domě zajímavou a poučnou výstavu o zbraních a aktivitách s nimi spojených. Vystavené předměty pocházejí ze sbírkového fondu muzea v Jihlavě a v Třešti. Informační panely seznamují návštěvníky s různými lidskými činnostmi, souvisejícími se zbraněmi v průběhu historie a jsou vždy topograficky orientovány k Třešti a Vysočině. Zájemci si zde tak mohou prohlédnout například reportáž o návštěvě následníka trůnu Ferdinanda d´Este s manželkou Žofií Chotkovou v Jihlavě v roce 1909 nebo popis existence Veteránského spolku v Třešti na konci 19. století. Krom toho se seznámí i se stručným přehledem loveckých a válečných zbraní minulosti. Výstava nabízí i řadu poutavých předmětových doplňků – čepice, uniformy, lovecké trofeje či stuhy na veteránské prapory, které patří k pokladům muzejních sbírek na Vysočině.

<<< Muzejníci ve stopách husitů (13. června 2015) -||- Výlet do Vídně 2015 (19. září 2015) >>>