22.9.2015

Výlet do Vídně 2015

Další poznávací výlet do rakouské metropole uskutečnil Muzejní spolek Třešť pod organizačním vedením pana Jana Morkuse st. v sobotu 19.září 2015. Cílem bylo prohlédnout si i tentokrát zajímavá, avšak nepříliš známá místa Vídně. Průvodcem a koordinátorem jednotlivých prohlídek byl opět pan Karel Procházka, který také precizně tlumočil výklady místních kustodů. Jako první cíl byl vybrán Zimní palác prince Evžena Savojského, který slouží od roku 1918 coby ministerstvo financí rakouské republiky a stal se tedy na krátkou dobu i působištěm třešťského rodáka J.A. Schumpetera.  Část tohoto rozsáhlého šlechtického paláce byla nedávno zpřístupněna veřejnosti jako obrazová galerie. Krom soudobé výzdoby interiérů s vyobrazeními tureckých válek, vedených princem Evženem na přelomu 17. a 18.století, je zde instalována dlouhodobá výstava obrazů z drážďanského Zwingeru pod názvem „Rembrandt, Tizian, Bellotto“.

zimní palácPrinc Savojský  (1663 – 1736) pocházel z dynastie knížat a králů Savojských. Narodil se v Paříži a žil na dvoře Ludvíka XIV. Po neshodách ohledně svého vojenského působení se však dal do služeb habsburských císařů a ti v něm získali svého nejslavnějšího generála. V jistém smyslu se stal i jejich zachráncem, a proto ho zahrnuli mnoha poctami a bohatstvím. Evžen Savojský byl geniálním vojenským stratégem a obratným diplomatem. Proslul jako vítěz nad Turky, kteří několikrát obléhali Vídeň, a zbavil tak monarchii a vlastně i celou Evropu mnohaletého nebezpečí. Jako vojevůdce se také osvědčil ve vleklých válkách o španělské dědictví a porážkou Francie zajistil habsburským vládcům v Evropě prestiž a vliv. Vídni přinášel jen samé dobro a ta mu ležela u nohou. Říkalo se o něm, že měl vše, co si člověk mohl přát. Byl slavný, mocný, bohatý, obdivovaný, měl ušlechtilé srdce, jen hezkou tvář mu Bůh odepřel…

Po prohlídce Zimního paláce a přestávce na oběd v oblíbené restauraci Rossenberger se třešťská výprava přemístila do 14.vídeňského okrsku Penzingu, kde byl hlavním cílem slavný secesní kostel sv. Leopolda, nalézající se v areálu někdejší psychiatrické léčebny, která byla postavena podle plánu proslulého architekta Otto Wagnera a otevřena v roce 1907. Tvoří ji celkem šedesát pavilonů, které z části navrhl architekt Carlo von Boog. V centru celého komplexu dominuje divadlo postavené v jugend stylu a kostel „Am Steinhof“, navržený Otto Wagnerem. Podle tvaru kupole, která připomíná obrácený citron, je místo také často nazýváno „Lemoniberg“. Kostel byl po několika letech celkového restaurování znovu otevřen v roce 2007 a patří k nejkrásnějším církevním stavbám Vídně..  Zde si třešťští muzejníci vyslechli podrobný a zasvěcený výklad zdejšího správce léčebny o výstavbě a fungování této mimořádně stavby. Procházkou lesoparkem mezi pavilony ukončila výprava prohlídku Wagnerovy nemocnice.

Odpolední procházku uličkami centrální Vídně vedl pan Karel Procházka netradičními zákoutími této staré části metropole a seznámil účastníky s málo známými stavbami i místními zajímavostmi.

<<< Výstava o zbraních (3. července 2015) -||- 20. Muzejní pátek (23. října 2015) >>>