14.2.2016

Muzejníci ve stopách husitů

K připomenutí šestistého výročí upálení Mistra Jana Husa uskutečnil Muzejní spolek v Třešti v sobotu 13.června 2015 vycházku, připravenou Vlastimilem Budařem pod pracovním názvem „ve stopách husitů“.

Úvodním bodem programu byla prohlídka Chadimova mlýna u Horních Dubének. Zde potomek mlynářského rodu Chadimů provozuje mlynářské muzeum a seznamuje návštěvníky s rodovým majetkem, jenž je v držení Chadimů již od počátku sedmnáctého století.

Potom již  muzejníci vyrazili k vesnici Janštejn, na jejímž okraji byl vztyčen pamětní kámen, nesoucí jméno Jana Žižky, coby připomínka husitského tábora z tažení roku 1423. Dále pak muzejníci pokračovali přes obec Horní Dubénky do lesů k rybníku Bor, u kterého byl v roce 1923 vystavěn velký památník s kalichem. Měl připomínat pětisté výročí bitvy mezi husitskými oddíly Jana Hvězdy z Vícemilic a vojskem Menharta z Hradce. Krvavá porážka husitů sedmého listopadu 1423 zde údajně zbarvila vodu rybníka Bor tak, že si tento rybník vysloužil druhé pojmenování Krvavec.

Na závěr výletu se muzejníci přemístili pod zříceniny hradu Janštejna, který se stal v patnáctém století obětí husitských válek. Prohlídkou zbytků  hradu byl završen vlastivědný program akce.

<<< Výlet do Vratěnína a Police (23. května 2015) -||- Výstava o zbraních (3. července 2015) >>>