14.9.2015

Křemešník

V sobotu 17.května podnikl třešťský muzejní spolek pod vedením manželů Chalupových poznávací výpravu na vrch Křemešník u Pelhřimova. První částí programu byla návštěva poutního areálu s prohlídkou nově restaurovaného kostela Nejsvětější Trojice. Zasvěcený průvodce podal stručný přehled historie Křemešníku i s podrobným popisem jednotlivých uměleckých památek během prohlídky kostela. Pak následovala obchůzka okolí kostela s prohlídkou dalších významných budov a objektů. V sobotu 17.května podnikl třešťský muzejní spolek pod vedením manželů Chalupových poznávací výpravu na vrch Křemešník u Pelhřimova. První částí programu byla návštěva poutního areálu s prohlídkou nově restaurovaného kostela Nejsvětější Trojice. Zasvěcený průvodce podal stručný přehled historie Křemešníku i s podrobným popisem jednotlivých uměleckých památek během prohlídky kostela. Pak následovala obchůzka okolí kostela s prohlídkou dalších významných budov a objektů.Potom muzejníci sestoupili křížovou cestou k zázračné studánce s radioaktivní vodou, kde právě v těchto dnech protéká pramenitá léčivá voda. Po osvěžení uznávanou křemešnickou vodou se třešťští muzejníci vydali na procházku po naučné stezce po úbočí vrchu Křemešníku.

<<< Přednáška o středověkém odívání (8.dubna 2014) -||- Vernisáž v synagoze (22.května 2014) >>>