24.4.2016

Po vesnicích na Stonařovsku

Cílem muzejní vycházky byla prohlídka stavebních i přírodních zajímavostí vybraných vesnic někdejšího německého jazykového ostrůvku v blízkosti městyse Stonařova. Program pro muzejníky připravil a realizoval Mgr. Lubomír Peltan.

První navštívenou obcí byly Prostředkovice (něm. Mittelsdorf) se svým vyhlášeným středověkým špýcharem, který je v současnosti v tristním stavu v privátním držení. Na okraji obce se nalézá pod skupinou památných stromů torzo křížku, označujícího údajný střed císařské cesty Praha – Vídeň. Nedaleko něj stojí i starý prostředkovický mlýn, sahající svými základy rovněž až do středověku. Na návsi se dosud zachovalo několik selských stavení s původními německými dřevěnými štíty.

Vzorně upravenou a udržovanou náves má i sousední vesnice Suchá (Dürre) s centrálně položenou kapličkou z roku 1780 a starou budovou obecního úřadu. Návštěvu obou pamětihodností umožnila starostka obce. Na svahu nad obcí vzniklo před časem na místě někdejší pískovny vřesoviště, které je nyní cennou přírodní lokalitou.

Poslední prohlédnutou vsí byl malý Beranovec (Porenz), dnes z poloviny osídlený „chalupářsky“. Dominuje mu opět typicky německá okrouhlá náves se starými statky. Nad obcí v malém parčíku býval křížek, právě tak jako i při cestě z obce, kde dosud stojí podstavec kříže, datovaný 1918.

<<< Genealogická přednáška (31. května 2013) -||- Současná paličkovaná krajka (20. června 2013) >>>