15.12.2018

2012

Výstava o rodině Podzimkových (10. února 2012)

Slavnostní vernisáží byla v pátek 10.2. 2012 zahájena v třešťském muzeu výstava, věnovaná rodině Podzimkových. Výstava ve stručném přehledu seznamuje veřejnost s významným rodem místních stavebních podnikatelů, kteří již po pět generací obohacují nejen zdejší region, ale celou zemi svými zdařilými projekty …

 

Bunkr civilní obrany (4. března 2012)

Po domluvě s představiteli Policie ČR bylo umožněno členům Muzejního spolku v Třešti prohlédnout si třípodlažní podzemní bunkr v sousedství zámeckého parku, který byl v letech 1968 – 1975 vybudován coby velitelství CO a v období totalitního státu podléhal nejpřísnějšímu utajení …

 

Raketová základna Pouště (4. března 2012)

Armáda socialistického Československa vybudovala v poušťských lesích základnu pro odpalování mobilních raketových systémů. Opuštěná základna byla v roce 2005 předána Policii ČR pro výcvik a výuku nových policistů. Vlastní vojenské stavby v lesním terénu se dodnes zachovaly již jen v torzech …

 

Valná hromada 2012 (4. března 2012)

Valná hromada pro rok 2012 se konala v pátek 2. března 2012 v prostorách klubu seniorů. Spolek na ní zhodnotil své akce, pořádané v roce minulém a dohodl si rámcový plán akcí na rok současný a v tajných volbách zvoleni členové výboru spolku na další tři roky …

 

10. muzejní pátek (30. března 2012)

V podvečerních hodinách v pátek 30. března 2012 proběhl již desátý Muzejní pátek, pořádaný Muzejním spolkem v Třešti. Byl věnován přednáškám a besedě na téma „třešťské a jihlavské podzemí“.  Protagonisty večera byli pánové Jiří Prokop, předseda jihlavské speleologické společnosti, a Jan Šustr z jihlavského magistrátu …

 

Pohraniční opevnění (14. dubna 2012)

V sobotu 14.4. 2012 uskutečnil Muzejní spolek v Třešti poznávací výlet do slavonického pohraničí.  Program zajistil pan Vlastimil Budař, připravil informace o budování pohraničního opevnění Československé republiky před druhou světovou válkou a vedl okružní procházku po objektech v okolí Starého Města pod Landštejnem …

 

Třešťští zmizelí sousedé (7. května 2012)

V předvečer státního svátku a výročí ukončení druhé světové války na evropském kontinentě, v pondělí 7. května 2012, proběhlo slavnostní otevření výstavy „Třešťští zmizelí sousedé“. Výstavu připravili žáci třešťské základní školy pod vedením Heleny Štumarové …

 

Procházka podél vodního kanálu (8. května 2012)

V den státního svátku 8.května 2012 uskutečnil Muzejní spolek v Třešti zajímavou přírodní vycházku do lesního komplexu mezi Třeští a Batelovem. Na úbočí kopce Hanzalka tam do dnešních dnů zůstal zachován starý vodní kanál, pohánějící kdysi hornická zařízení na zpracování stříbrné rudy na Jezdovicku …

 

Jiří John 2012 (22. června 2012)

V den úmrtí malíře a grafika Jiřího Johna, v pátek 22.června, si třešťská veřejnost slavnostním aktem připomněla 40.výročí od smrti tohoto významného rodáka. Za účasti řady  hostů – předních představitelů uměleckého a veřejného života byla na rodném domě Jiřího Johna odhalena pamětní deska …

 

Muzeum v Dolní Cerekvi (8. září 2012)

Třešťský muzejní spolek navštívil v sobotu 8.9. 2012 městys Dolní Cerekev, kde byla otevřena nová expozice muzea v rodném domku hudebního skladatele Karla Pádivého. Muzejní spolek Třešť zde kromě prohlídky výstavy vyslechl i přednášku autora expozice RNDr. Ortwina Taubera o minulosti obce i přípravě současné výstavy …

 

Europa Jagellonica (28. září 2012)

V den státního svátku 28.září 2012 (den svatého Václava) uskutečnil třešťský muzejní spolek výlet do Kutné hory, jehož hlavním cílem byla návštěva rozsáhlé výstavy o umění a kultuře střední Evropy za vlády Jagellonců 1385 – 1572. Tento významný česko – polsko – německý výstavní projekt shromáždil na tři sta klíčových uměleckých děl …

 

Za zajímavostmi Znojma (6. října 2012)

V sobotu 6. října 2012 uskutečnil Muzejní spolek Třešť výlet Za zajímavostmi Znojma. Program výletu připravil člen spolku pan Vlastimil Budař. Odbornými průvodci po Znojmě byli místní znalci historie a současně i přední aktivisté vinařsko – vlastivědného Spolku přátel Hroznové kozy, pánové Tomáš Bílek a Jiří Svoboda …

 

11. muzejní pátek (26. října 2012)

11. muzejní pátek byl ve znamení vernisáže výstavy obrazů Anety Klímové a následně byl představen nový Vlastivědný sborník Třeště a okolí. Na setkání se zájemci o zdejší historii a vlastivědu představili autoři jednotlivých sborníkových příspěvků své práce a sborník byl doporučen k zakoupení …

 

Obrazy Petra Mirčeva (7. prosince 2012)

V páteční podvečer 7.12. 2012 byla ve výstavních prostorách třešťského muzea v Schumpeterově domě zahájena výstava obrazů třešťského malíře Petra Mirčeva. Na ní se veřejnosti představuje tvorba z malířova nejnovějšího tvůrčího období. Vernisáž výstavy zahájil přátelským úvodem Petr Píša a rovněž malíř Petr Mirčev …

 

12. muzejní pátek (14. prosince 2012)

12. muzejní pátek v Třešti 14. prosince 2012, pořádaný společně zdejším Muzejním spolkem a Muzeem Vysočiny, byl věnován malířství a zaměřen výhradně na děti předškolního a mladšího školního věku …

 

 

<<< 2011                                                                                                                                                                     2013 >>>