9.10.2016

10. muzejní pátek

emblem-speleologicke-spolecnosti

V podvečerních hodinách v pátek 30. března 2012 proběhl za velkého diváckého zájmu již desátý Muzejní pátek, pořádaný Muzejním spolkem v Třešti. Byl věnován přednáškám a besedě na téma „třešťské a jihlavské podzemí“.  Protagonisty večera byli pánové Jiří Prokop, předseda jihlavské speleologické společnosti, a Jan Šustr z jihlavského magistrátu, který má na starosti jihlavské podzemí. Jiří Prokop pohovořil o svých dosavadních výzkumech podzemních prostorů v Třešti a také seznámil posluchače se stručnou historií České speleologické společnosti. Jan Šustr promluvil o své účasti na výzkumných a sanačních pracích v třešťském podzemí a závěrem také připomenul několik zajímavostí, spojených s pracemi a údržbou rozsáhlých podzemních prostorů historické Jihlavy.  Mluvené slovo bylo doprovázeno promítáním pestré obrazové dokumentace. Podnětné připomínky z řad posluchačů velmi příhodně doplnily informačně velmi bohatou a zajímavou akci.

<<< Valná hromada 2012 (4. března 2012) -||- Pohraniční opevnění (14. dubna 2012) >>>