15.12.2018

2011

Vzpomínka na Expo 2010 (7. ledna 2011)

První schůzka Muzejního spolku v Třešti se uskutečnila v pátek 7.ledna 2011 v domě manželů Štumarových. Byla věnována vyprávění a promítání fotografií ze světové výstavy Expo 2010, konané v čínské Šanghaji, které se aktivně zúčastnil člen muzejního spolku Adam Štumar, coby pracovník presentačního týmu české výpravy na Expu …

 

Valná hromada 2011 (4. března 2011)

Valná hromada Muzejního spolku v Třešti, konaná dne 4. března 2011 v třešťském klubu seniorů udělala tečku za muzejní sezónou 2010 a současně nastínila možnosti činnosti spolku v roce letošním. Společně se zhodnocením práce v loňském roce bylo uzavřeno i loňské finanční hospodaření a provedena kontrola účtů …

 

Vycházka za starými hraničníky (9. března 2011)

Muzejní spolek v Třešti uspořádal přírodní procházku po hranici třešťského a stonařovského (resp. jihlavského) lesního katastru, která je vytyčena řadou zachovalých starých hraničních kamenů. Během procházky bylo zdokumentováno několik desítek těchto zajímavých artefaktů …

 

Výstava o Islandu – Islandské študýrum (21. dubna 2011)

Vernisáží a neformální besedou s autorkou byla v třešťském muzeu ve čtvrtek 21.4. 2011 zahájena výstava fotografií Zuzany Pipkové z jejího ročního studijního pobytu na Islandu. Výstava presentuje krom bohaté fotografické dokumentace islandských přírodních krás i ukázky umělecké tvorby Zuzany Pipkové …

 

7. muzejní pátek (6. května 2011)

V rámci květnových oslav konce 2. světové války byla v třešťské synagoze otevřena výstava „Zmizelí sousedé“, věnovaná poctě dětským obětem holocaustu. Vernisáž výstavy doprovodil úvodním slovem odborník za židovskou problematiku pan Ladislav Vilímek a umělecký rámec obstarali žáci třešťské ZŠ …

 

Výstava Lubomír Peltan (12. května 2011)

Muzejní spolek v Třešti a Muzeum v Třešti připravily výstavu o tvorbě Mgr. Lubomíra Peltana, výtvarníka a regionálního historika, která představuje veřejnosti širokou škálu autorových uměleckých prací i přehled odborných historických publikací. Výstava obrazů přináší přehledný průřez autorovou tvorbou v celé její šíři a pestrosti …

 

Vlakem do Vídně (21. května 2011)

O tom, jak lze pohodlně cestovat do Vídně vlakem, se přesvědčili členové muzejního spolku na svém výletě v sobotu 21.5. 2011. Využili k tomu pravidelné železniční spojení mezi Znojmem a rakouskou metropolí. Muzejníci navštívili nejen vídeňskou tržnici Naschmarkt …

 

Uherčice a Vratěnín (28. května 2011)

Na sobotu 28.5. 2011 naplánoval Muzejní spolek z Moravských Budějovic velmi zajímavé prohlídky dvou pohraničních památkových objektů, rozsáhlý zámek v Uherčicích a klášter ve Vratěníně. K tomuto mimořádnému výletu byl přizván i Muzejní spolek z Třeště …

 

Archeologický průzkum v Telči (17. června 2011)

Členové muzejního spolku měli 17. června 2011 možnost se seznámit s průběžným stavem archeologického výzkumu dna Staroměstského rybníka v Telči. Na podkladě mnohaletých poznatků o starém osídlení města tam bylo využito vypuštění Staroměstského rybníka k zevrubnému prozkoumání dna rybníka …

 

Důlní díla u Stříbrných Hor (23. července 2011)

Zcela ojedinělou možnost prohlídky starých důlních štol měli možnost absolvovat členové Muzejního spolku Třešť v sobotu 23. 7. 2011. Pod vedením předsedy Jihlavské speleologické společnosti pana Jiřího Prokopa, byla navštívena dvě stará důlní díla v blízkosti obce Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku …

 

8. muzejní pátek (5. srpna 2011)

8. muzejní pátek v Třešti 5. srpna 2011 byl věnován presentaci nového Vlastivědného sborníku Třeště a okolí. Přítomní autoři uvedli své příspěvky ve sborníku a zodpověděli dotazy z publika. Během besedy zaznělo i mnoho podnětných připomínek a doplňujících sdělení …

 

Jihlavské podzemí (16. října 2011)

Za průvodcovského vedení předsedy Jihlavské speleologické společnosti pana Jiřího Prokopa se dostalo Muzejnímu spolku Třešť další možnosti netradiční návštěvy podzemních prostorů. Tentokrát se podařilo nahlédnout do odlehlých částí jihlavského podzemního labyrintu …

 

Přednáška o stříbrných dolech na Třešťsku (1. listopadu 2011)

1.11.2011 se členové Muzejního spolku zúčastnili zajímavé přednášky o stříbrných dolech. Přednáška s názvem Podnikatelé a pobertové aneb sláva a pád hornictví u Jezdovic se konala v přednáškovém sále Muzea Vysočiny v Jihlavě.  Hlavním přednášejícím byl RNDr. Stanislav Houzar Ph.D. z Moravského zemského muzea v Brně …

 

9. muzejní pátek (2. prosince 2011)

V pátek 2. 12. 2011 proběhl v prostorách třešťského muzea další muzejní pátek, pořádaný Muzejním spolkem ve spolupráci s muzeem Vysočiny. Byl věnován místnímu rodákovi, sochaři a řezbáři Jaroslavu Krechlerovi. Výstavu jeho děl uvedl životopisným a tvůrčím přehledem Mgr. František Bukvaj …

 

Pivovarské sklepy v Třešti (10. prosince 2011)

Jihlavská speleologická společnost uskutečnila v sobotu 10. prosince 2011 kontrolní prohlídku podzemních prostorů někdejšího třešťského pivovaru. K ní byli přizváni i členové muzejního spolku …

 

 

<<< 2010                                                                                                                                                                    2012 >>>