11.2.2017

7. muzejní pátek

V rámci květnových oslav konce 2. světové války byla v třešťské synagoze otevřena výstava „Zmizelí sousedé“, věnovaná poctě dětským obětem holocaustu. Vernisáž výstavy doprovodil úvodním slovem odborník za židovskou problematiku pan Ladislav Vilímek a umělecký rámec obstarali žáci třešťské ZŠ. Vlastní muzejní pátek byl opakovanou prezentací knihy ing. Vybíhala – Třešť 1945 a besedou s autorem v třešťském kině. Současně byly promítnuty i filmové dokumenty z roku 1945.

<<< Výstava o Islandu – Islandské študýrum (21. dubna 2011) -||- Výstava Lubomír Peltan (12. května 2011) >>>