11.2.2017

Výstava Lubomír Peltan

Muzejní spolek v Třešti a Muzeum v Třešti připravily výstavu o tvorbě Mgr. Lubomíra Peltana, výtvarníka a regionálního historika, která představuje veřejnosti širokou škálu autorových uměleckých prací i přehled odborných historických publikací.

Lubomír Peltan – výtvarník a regionální historik
Výstava obrazů Lubomíra Peltana v třešťském muzeu v Schumpeterově domě přináší přehledný průřez autorovou tvorbou v celé její šíři a pestrosti. Výběr z výtvarných děl seznamuje s jeho figurální a krajinářskou tématikou, podanou v kresbě, malbě akvarelovými barvami a linorytech. U nich a v některých kresbách vychází ze zjednodušených linií a obrysů, které uspořádává do významového celku.
V menších formátech pojednává motivy podrobněji. Lze vidět i ukázky kombinovaných technik. Barvu uplatňuje nejčastěji v krajinomalbě, z níž najdeme ukázky jak v podobě skic, tak hotových prací.

<<< 7. muzejní pátek (6. května 2011) -||- Vlakem do Vídně (21. května 2011) >>>