11.2.2017

Uherčice a Vratěnín

Na sobotu 28.5. 2011 naplánoval Muzejní spolek z Moravských Budějovic velmi zajímavé prohlídky dvou pohraničních památkových objektů. K tomuto mimořádnému výletu byl přizván i Muzejní spolek z Třeště, jehož členové však využili nabídku jen ve velmi omezeném počtu.
Rozsáhlý zámek v Uherčicích mají již 15 let v kastelánské a restaurátorské péči manželé Štěpánovi. Za tu dobu se z demoličního objektu stala atraktivní památka, která každým rokem překvapí návštěvníky nově opravenými nebo vystavenými prvky. Nejinak tomu bylo i letos při prohlídkové trase, vedené panem Štěpánem, který současně na zámku pracuje jako stavební dozor restaurátorských prací. Jeho poučný výklad obsáhl i chronologický průběh destrukce zámku za komunistického režimu a soudobé pokusy o navrácení původního vzhledu. Nyní se mohli muzejníci poprvé podívat do pravého křídla zámku, kde je nově opravená jídelna a přilehlé místnosti s bohatou nástěnnou malbou.
Druhým navštíveným objektem byl klášter ve Vratěníně, jehož velkou část má v soukromém držení brněnský podnikatel pan Zlámal. Ten provedl muzejníky značnou částí svého majetku a poskytl i stavebně – historický výklad k němu. Patří sem i vratěnínský zámeček a též torzo zbouraného klášterního kostela, jakož i část vlastních klášterních budov konventu. Veškeré zachovalé budovy slouží ke stylovému rustikálnímu ubytování nebo jako výstavní prostory. Samotná obec Vratěnín, která před několika lety získala titul „Vesnice roku“ je jedinečnou estetickou ukázkou, jak může obec vypadat, „když se chce“!!!
V blízkém okolí stojí za shlédnutí i zámek v Polici nebo nově instalovaný památník sochaře Jaroslava Šlezingera před jemnickým zámkem.

<<< Vlakem do Vídně (21. května 2011) -||- Archeologický průzkum v Telči (17. června 2011) >>>