11.2.2017

Archeologický průzkum v Telči

Archeologický průzkum dna Staroměstského rybníka v Telči.
Členové muzejního spolku měli 17. června 2011 možnost se seznámit s průběžným stavem archeologického výzkumu v Telči. Na podkladě mnohaletých poznatků o starém osídlení města tam bylo využito vypuštění Staroměstského rybníka k zevrubnému prozkoumání dna rybníka, které provádějí odborníci z jihlavského muzea Vysočiny pod vedením Mgr. Davida Zimoly. Dosud provedené práce potvrzují, že dno současného rybníka bylo ve 13. století zaplněno starou sídelní zástavbou. Byly odhaleny obrysy domů a nalezeno značné množství keramických střepů, dřevěných a kamenných součástí domů a především dobové mince, jednoznačně časově určující osadu do 13. století. Přislíbenou exkurzi naleziště s odborným výkladem nemohl Mgr. Zimola pro náhlé onemocnění pro třešťské muzejníky provést, a proto základní informace na místě poskytl archeolog Martin Krutiš.

<<< Uherčice a Vratěnín (28. května 2011) -||- Důlní díla u Stříbrných Hor (23. července 2011) >>>