11.2.2017

Důlní díla u Stříbrných Hor

Zcela ojedinělou možnost prohlídky starých důlních štol měli možnost absolvovat členové Muzejního spolku Třešť v sobotu 23. 7. 2011. Pod vedením předsedy Jihlavské speleologické společnosti pana Jiřího Prokopa, který úvodem poskytl i krátkou informační přednášku, byla navštívena dvě stará důlní díla v blízkosti obce Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku. Prvním byla Pekelská štola, rozsáhlý podzemní komplex, v němž probíhala těžba ještě v polovině dvacátého století a po té byly chodby využívány přibyslavským podnikem Pribina k dozrávání sýrů. Druhá štola, zvaná Růženina, je typickým pozůstatkem středověkého hornictví, kde úzké chodby sledovaly stříbrné žíly a jejich ražení probíhalo výhradně ručním sekáním.

<<< Archeologický průzkum v Telči (17. června 2011) -||- 8. muzejní pátek (5. srpna 2011) >>>