11.2.2017

Vycházka za starými hraničníky

Muzejní spolek v Třešti uspořádal přírodní procházku po hranici třešťského a stonařovského (resp. jihlavského) lesního katastru, která je vytyčena řadou zachovalých starých hraničních kamenů. Všechny jsou označeny křížky, některé jsou datovány letopočtem 1557, jiné nesou dosud neidentifikovatelná označení. Během procházky bylo prohlédnuto a zdokumentováno několik desítek těchto zajímavých artefaktů a byly nalezeny i kameny dosud nepodchycené nebo považované za ztracené. Závěrečná část prohlídkového okruhu vedla kolem lesního lomu. Odborným průvodcem celé akce byl pan ing. Václav Rod.

<<< Valná hromada 2011 (4. března 2011) -||- Výstava o Islandu – Islandské študýrum (21. dubna 2011) >>>