11.2.2017

Valná hromada 2011

Valná hromada Muzejního spolku v Třešti, konaná dne 4. března 2011 v třešťském klubu seniorů udělala tečku za muzejní sezónou 2010 a současně nastínila možnosti činnosti spolku v roce letošním. Společně se zhodnocením práce v loňském roce bylo uzavřeno i loňské finanční hospodaření a provedena kontrola účtů, aniž byly shledány jakékoliv nesrovnalosti.

Prioritami mezi letošními úkoly jsou další tři Muzejní pátky s pestrými náplněmi a vydání dalšího Vlastivědného sborníku. Pořádání výletů či vycházek bude záležitostí konkrétních příležitostí, oslav, výročí nebo jiných zajímavých akcí. Z pozvaných hostů se valné hromady zúčastnila jednak delegace z moravskobudějovického muzejního spolku, vedená předsedou Františkem Vlkem a z městského úřadu Třešť se dostavil starosta města ing. Vladislav Hynk, který pozdravil přítomné a potvrdil ochotu města ke spolupráci i v dalším roce.

Součástí schůze byla též projekce dvoudílného filmu o přípravě a transportu mrákotínského monolitu a jeho vztyčení na nádvoří Pražského hradu. Další filmové záběry přiblížily atmosféru třeště v letech sedmdesátých a osmdesátých.

<<< Vzpomínka na Expo 2010 (7. ledna 2011) -||- Vycházka za starými hraničníky (9. března 2011) >>>