15.12.2018

2010

Valná hromada (5. března 2010)

Muzejní spolek v Třešti na své valné hromadě 5.3. 2010 zrekapituloval svojí práci v minulém roce a odsouhlasil návrh činnosti pro rok letošní. Současně též ověřil finanční hospodaření v roce 2009 a zvážil své možnosti pro práci v roce dalším. Jediným hostem, který přijal nabídku k účasti, byl místostarosta Třeště pan ing. Vladislav Hynk …

 

Výlet do Plander (8. května 2010)

V sobotu 8. května 2010 podnikl Muzejní spolek v Třešti vlastivědný výlet do obce Plandry. Odborný výklad poskytl pan Ladislav Vilímek. První zastávkou byl poutní areál s kaplí sv. Jana Nepomuckého, potom přijetí na Obecním úřadě starostou Miroslavem Lukášem a prohlídka obce, zejména lokality likvidovaného planderského zámku …

 

Výstava Radkovských (13. května 2010)

Slavnostní vernisáží byla ve čtvrtek 13.května 2010 v třešťském muzeu zahájena výstava, věnovaná významnému místnímu rodu Radkovských. Když se vydáme po stopách rodiny Radkovských ve dvacátém století, získáme obraz jednoho významného třešťského průmyslového odvětví …

 

Vycházka k stonařovským rybníkům (31. května 2010)

V pondělí 31.5. 2010 uskutečnil Muzejní spolek v Třešti prohlídku přírodního areálu na horním toku říčky Jihlávky, kde byla v rámci revitalizačního krajinného projektu obnovena rybniční soustava z 16. století. Vydařený a kvalitní ekologický počin vytvořil v blízkosti městyse Stonařov jedinečnou přírodně – rekreační lokalitu …

 

Výstava starých fotografií Třeště (3. července 2010)

Od 3. července 2010 nabízí třešťské muzeum svým návštěvníkům jedinečnou výstavu starých fotografií z minulosti města ze sbírky Jana Morkuse. Současně jsou presentovány i nálezy které byly uloženy v makovici kostela sv. Kateřiny Sienské v Třešti stržené na zem při bouřce dne 12. 6. 2010 …  

 

Morový průvod v Brtnici (29. srpna 2010)

Členové třešťského muzejního spolku navštívili město Brtnici při zdejší pouti, jejíž součástí byl i tradiční morový průvod, který se v historické kostýmové podobě pořádá pouze v několikaletých časových odstupech. Ten letošní byl v pořadí již devatenáctý od roku 1926 …

 

4. muzejní pátek  (10. září 2010)

4. muzejní pátek proběhl 10. září 2010 a byl věnován druhému pokračování třešťské filmové kroniky. Další část promítání filmových dokumentů z Třeště byla tentokrát zaměřena na časové období od konce 70. let do počátku 80. let s cílem přiblížit stavební proměny Třeště …

 

5. muzejní pátek (1. října 2010)

Již pátý muzejní pátek, konaný 1. října 2010 byl věnován uvedení nového Vlastivědného sborníku Třeště a okolí pro rok 2010. Současně s presentací jednotlivých článků jejich autory proběhla i diskuse k těmto sdělením. V novém sborníku se nachází historické i přírodovědné příspěvky …

 

Jezdovický horník (10. října 2010)

Skupina jezdovických občanů pod vedením architekta Ivo Mišáka se přičinila o zkrášlení své obce pořízením historické postavy horníka. Z usychajícího dubu na hrázi rybníka ji vyřezal umělecký truhlář Daniel Stejskal. Malá slavnost odhalení sochy, byla doplněna účastí malého krojovaného havířského průvodu z Jihlavy …

 

6.muzejní pátek (19. listopadu 2010)

6. muzejní pátek – presentace knihy ing. Jiřího Vybíhala – Třešť 1945. Spisovatel ing. Jiří Vybíhal po dvou úspěšných knihách z období protektorátu představil knihu třetí, věnovanou tentokrát květnovým událostem v Třešti v roce 1945 …

 

 

<<< 2009                                                                                                                                                                    2011 >>>