15.12.2018

2009

Návštěva u paní Vokřínkové (14. únor 2009)

Na jednom z pravidelných setkání v cukrárně dostali muzejníci milé pozvání od nejstarší členky Muzejního spolku k prohlídce jejího betléma. U paní Vokřínkové bylo připraveno  i pohoštění a pozvaná společnost setrvala ve velmi příjemné atmosféře až do pozdních hodin …

 

Valná hromada (3. dubna 2009)

Na valné hromadě Muzejního spolku v Třešti byla zhodnocena práce v roce 2008 a předložen návrh činnosti pro rok letošní. Současně bylo konstatováno hospodaření spolku i s jeho revizí. Vítanými a milými hosty valné hromady byli místostarosta Třeště ing. Vladislav Hynk a zástupci moravskobudějovického muzejního spolku …

 

Vernisáž obrazů malíře Jiřího Albrechta (9. dubna 2009)

Na základě příznivých ohlasů na přednášku a besedu s výtvarníkem Jiřím Albrechtem, se Muzejní spolek ve spolupráci s třešťským muzeem rozhodl uspořádal samostatnou výstavu obrazů Jiřího Albrechta. Vernisáž výstavy obrazů proběhla 9. 4. 2009 v Třešťském muzeu v Schumpeterově domě …

 

Vycházka Aleje u Stonařova (9. května 2009)

Muzejní spolek v Třešti uskutečnil 9.5. 2009 vlastivědnou procházku po lesním areálu Aleje u Stonařova, kterou připravil Mgr. Lubomír Peltan. Zasvěcený výklad podal znalec místních poměrů ing. Vladislav Bureš z Třebíče. Účastníci vycházky si prohlédli lovecký zámeček a blízké okolí …

 

Muzejní vycházka Rounek – Vyskytná (20. června 2009)

Vycházku třešťského Muzejního spolku v sobotu 20.6. 2009 vedl pan Ladislav Vilímek, bývalý pracovník Jihlavského archivu. Účastníci vycházky navštívili všechna historicky významná místa na Rantířovsku a vyslechli si velmi podrobný a poučný výklad o historickém vývoji lokality …

 

1. muzejní pátek (3. července 2009)

Dne 3.7.2009 se konal 1. Muzejní pátek. Součástí Muzejního pátku byla vernisáž výstavy o kávě spojená s ochutnávkou kávy, kterou připravil znalec kávy p. Bumbálek. Další bod programu bylo křest nového Vlastivědného sborníku, autorská čtení a beseda s autory příspěvků …

 

Nová zvonice v Bezděkově (6. září 2009)

V obci Bezděkov byla v neděli 6. 9. 2009 slavnostním vysvěcením uvedena do provozu nová dřevěná zvonice, která nahradí starou a dlouhodobě zanedbanou zvonici na soukromém stavení. Slavnostní akt byl spojen i s lidovou veselicí při hudbě a dobrém pohoštění …

 

2. muzejní pátek (11. září 2009)

Dne 11. 9.2009 se konal 2. muzejní pátek s názvem „Třešťšké malování“. Pro děti proběhlo v muzeu malování s malířem Petrem Mirčevem, v podvečer následovalo zahájení výstavy obrazů třešťských malířů. Součástí akce byla i presentace prvních třešťských domalovánek …

 

Muzejní výlet do Luk nad Jihlavou (28. září 2009)

V pondělí 28.9. 2009 (svátek sv. Václava) uskutečnil Muzejní spolek v Třešti výlet do Luk nad Jihlavou, spojený s prohlídkou zdejších pamětihodností. V muzeu seznámili členy spolku s historií obce i muzea přední představitelé Klubu přátel Luk, pan Antonín Vrzáček a paní Ludmila Petrová …

 

„Předsametové ladění“ + 3. muzejní pátek (6. listopadu 2009)

K dvacátému výročí pádu totalitního režimu a sametové revoluce v listopadu 1989 připravilo Třešťské muzeum ve spolupráci s Muzejním spolkem v Třešti výstavu s názvem „Předsametové ladění“. Třetí Muzejní pátek, připravený Muzejním spolkem byl věnován událostem ve městě z let reálného socialismu tak, jak je zachytily dobové filmové reportáže …

 

 

<<< 2008                                                                                                                                                                   2010 >>>