20.3.2017

Muzejní vycházka Rounek – Vyskytná

Muzejní vycházka Rounek – Vyskytná
20.6. 2009

Vycházku třešťského Muzejního spolku v sobotu 20.6. 2009 vedl pan Ladislav Vilímek, bývalý pracovník Jihlavského archivu. Účastníci vycházky navštívili všechna historicky významná místa na Rantířovsku a vyslechli si velmi podrobný a poučný výklad o historickém vývoji lokality mezi obcemi Rantířov – Rounek – Vyskytná nad Jihlavou od počátků osídlení až do současnosti. Přitom si prohlédli řadu památkových objektů, zde se nalézajících. K nim patří především kaple Sv. Antonína s relikviářem Sv. Valentina, několik smírčích kamenů, vyznačujících tragické události dávné minulosti, vojenské šance z manévrů roku 1843, drobné sakrální objekty, situované v obcích i ve volním terénu, zbytky těžních jam z dob stříbrné éry na Jihlavsku a na závěr i nově lokalizovaný hornický hrádek pod Vyskytnou.

<<< Vycházka Aleje u Stonařova (9. května 2009) -||- 1. muzejní pátek (3. července 2009) >>>