20.3.2017

Vycházka Aleje u Stonařova

Muzejní spolek v Třešti uskutečnil 9.5. 2009 vlastivědnou procházku po lesním areálu Aleje u Stonařova, kterou připravil Mgr. Lubomír Peltan. Zasvěcený výklad podal znalec místních poměrů ing. Vladislav Bureš z Třebíče. Účastníci vycházky si prohlédli několik památných kamenů v lesích, navštívili lovecký zámeček a prohlédli si další zajímavá místa v areálu, jako lesní studánku či pozůstatky zaniklé vesnice Stančice.

<<< Vernisáž obrazů malíře Jiřího Albrechta (9. dubna 2009) -||- Muzejní vycházka Rounek – Vyskytná (20. června 2009) >>>