20.3.2017

Vernisáž obrazů malíře Jiřího Albrechta

Na začátku listopadu loňského roku proběhla v cukrárně Schumpeterova domu přednáška a beseda s výtvarníkem Jiřím Albrechtem, spojená navíc i s prodejem malířových obrazů a knih. Protože akce měla velmi příznivý ohlas u všech jejích účastníků, rozhodl se Muzejní spolek uspořádat ve spolupráci s třešťským muzeem samostatnou výstavu obrazů Jiřího Albrechta. Vernisáž výstavy obrazů malíře Jiřího Albrechta proběhla 9. 4. 2009 v Třešťském muzeu v Schumpeterově domě.

Jiří Albrecht – narozený 19.11. 1948 v Dačicích, je učitelem výtvarné výchovy na dačickém gymnáziu. Věnuje se i samostatné tvorbě v malbě, kresbě a grafice. Vydal dvě knihy obrazů a místopisných vyprávění, kde podrobně přibližuje všechna zajímavá místa jihozápadní Moravy.

<<< Valná hromada (3. dubna 2009) -||- Vycházka Aleje u Stonařova (9. května 2009) >>>