26.3.2017

3. muzejní pátek

Třetí Muzejní pátek, připravený Muzejním spolkem v Třešti na 6.listopad 2009, byl věnován významným událostem ve městě z let reálného socialismu tak, jak je zachytily dobové filmové reportáže. Byly to například oslavy Prvních májů, pietní vzpomínkové akty, Spartakiády, volby, přebudovávání města, umělecké výstavy, výročí města nebo železnice aj.

K dvacátému výročí pádu totalitního režimu a sametové revoluce v listopadu 1989 připravilo Třešťské muzeum ve spolupráci s Muzejním spolkem v Třešti výstavu s názvem „Předsametové ladění“. Na ní byla nabídnuta zájemcům k nahlédnutí velmi početná sbírka ideologických materiálů, které byly nedílnou součástí každodenního života v komunistickém politickém systému, a rovněž tak i konkrétní projevy režimu v Třešti samotné. Společně s vernisáží výstavy dne 6.11. 2009 proběhl i 3. muzejní pátek, jímž tentokrát bylo promítnutí části filmové kroniky Třeště. V ní byla veřejnosti předvedena řada filmů z předlistopadové éry, které Muzejní spolek shromáždil a digitálně zpracoval. Mnohé další dokumenty, na něž se v rámci výstavy nedostalo, budou divákům připraveny k projekci při dalších vhodných příležitostech.

<<< Muzejní výlet do Luk nad Jihlavou (28. září 2009) -||- Valná hromada (5. března 2010) >>>