27.11.2016

Procházka podél vodního kanálu

V den státního svátku 8.května 2012 uskutečnil Muzejní spolek v Třešti zajímavou přírodní vycházku do lesního komplexu mezi Třeští a Batelovem. Na úbočí kopce Hanzalka tam do dnešních dnů zůstal zachován starý vodní kanál, pohánějící kdysi hornická zařízení na zpracování stříbrné rudy na Jezdovicku. Jeho průběh je v lesních partiích velmi dobře zachován i s kamennou vnější stěnou. Muzejníci pod vedením pamětníka pana Bohumíra Vrátila prošli jeho část v délce několika set metrů až na okraj lesního komplexu, kde kanál mizí v polích nad Novým Dvorem. Po svazích kolem Nového Dvora pak kanál pokračoval až k Bukovským rybníkům, kde se nalézala pracoviště na třídění stříbrné rudy. Při zpáteční cestě byl pak sledován průběh dalšího vodního kanálu, nalézajícího se o několik desítek metrů níže na svahu a směřujícího opačným směrem. Jeho účel není dosud objasněn, avšak na kanále se nachází několik historických značených kamenů. Některé nesou vyražené jetelové kříže, jeden má vyrytý letopočet 1697.

<<< Třešťští zmizelí sousedé (7. května 2012) -||- Jiří John 2012 (22. června 2012) >>>