14.9.2015

Muzejní pátek

Několikrát do roka pořádáme v třešťském kině Máj tématicky zaměřená promítání historických fotografií a videozáběrů. Sejdou se stovky diváků. Přijdete příště s přáteli také zažít historii na vlastní kůži ?

Velkoplošné promítání:

 • 14. muzejní pátek (15. listopadu 2013)
  Jako náplň čtrnáctého muzejního pátku, konaného 15.listopadu 2013, připravil Muzejní spolek v Třešti pro veřejnost velkoplošnou srovnávací projekci v kině Máj o proměnách města ve dvacátém století …
 • Repríza promítání staré Třeště (27. prosince 2013) 
  Pro zcela mimořádný zájem třešťské veřejnosti o presentaci obrázků staré Třeště v rámci 14. Muzejního pátku, konaného již 15. listopadu letošního roku, byla připravena repríza tohoto programu na 27.prosince 2013 v dalších dvou představeních …
 • 16. Muzejní pátek (4.dubna 2014) 
  Šestnáctý muzejní pátek, věnovaný třešťskému školství, uspořádal Muzejní spolek Třešť v kině Máj 4.dubna 2014. Téměř dvě stovky diváků shlédly ve dvou představeních velkoplošné promítání zajímavých dokumentů, ilustrujících vývoj třešťského školství …
 • 17. Muzejní pátek (7.listopadu 2014) 
  Celkově již sedmnáctý muzejní pátek proběhl opět za velkého zájmu třešťské veřejnosti v kině Máj 7. listopadu 2014. Byl znovu naplněn velkoplošným promítáním srovnávacích vyobrazení Třeště minulosti a současnosti …
 • 19. Muzejní pátek (17. dubna 2015)
  Dalším tématem, s nímž chtěl třešťský muzejní spolek seznámit veřejnost, bylo třešťské zdravotnictví a jeho vývoj od nejstarších dob až do let nedávných. V kině Máj proběhla projekce obrazů, komentovaná přednáškou paní Marie Kameníkové …
 • 20. Muzejní pátek (23. října 2015)
  Jubilejní dvacátý muzejní pátek, pořádaný Muzejním spolkem v Třešti, byl věnován hudebním tradicím ve městě a jeho předním muzikantům. Uskutečnil se v 17 hodin 23. října 2015 v kině Máj formou velkoplošného promítání a jeho autorkou byla Marie Kameníková …
 • Muzejní pátek o železnici (4. listopadu 2016)
  Dalším tématem, kterým chtěl Muzejní spolek v Třešti obohatit znalosti veřejnosti o minulosti města, bylo:  „Železnice v Třešti“. Přednášku s velkoplošným promítáním v kině Máj si na pátek 4. listopadu 2016 připravila Marie Kameníková …
 • Stará Třešť na fotografiích (27.prosince 2016) 
  Poslední akcí Muzejního spolku v Třešti v roce 2016 se stal tradiční Muzejní pátek s velkoplošným promítáním historických fotografií města Třeště a jeho okolí při současném srovnání s fotografiemi stejných míst dnes. Autorem pořadu byl i tentokrát Jan Morkus st. a veškeré promítané snímky zasvěceně a odborně komentoval …
 • Muzejní pátek o divadle v Třešti (21.dubna 2017) 
  21.dubna 2017 dvěma představeními v kině Máj zavedl Muzejní spolek v Třešti přítomné diváky do dávné i nedávné historie – tentokrát na téma „Amatérské divadlo“. Přednášku s velkoplošným promítáním připravila Marie Kameníková …
 • Velkoplošné promítání – Třešť v 60.letech (27. prosince 2017)
  Tradiční nahlédnutí do vzhledu Třeště v minulosti, konané vždy na závěr kalendářního roku, se letos uskutečnilo v kině Máj 27. prosince 2017 a opět obě představení zcela zaplnila hlediště kina. Tato produkce byla poprvé zaměřena na barevné fotografie z třešťské historie …
 • Muzejní pátek ke století republiky (26. října 2018) 
  Muzejní spolek v Třešti zorganizoval k jubilejnímu výročí – století od založení Československé republiky – tematický večer o průběhu tohoto století přímo v Třešti. Marie Kameníková připravila velkoplošné promítání dobových fotografií a obrazů …

 

Na video, kterým jsme zahájili 17. Muzejní pátek se můžete podívat níže.