27.11.2016

Muzejní pátek o železnici

Dalším tématem, kterým chtěl Muzejní spolek v Třešti obohatit znalosti veřejnosti o minulosti města, bylo:  „Železnice v Třešti“. Přednášku s velkoplošným promítáním v kině Máj si na pátek 4. listopadu 2016 připravila Marie Kameníková. Svými informacemi i archivnímu dokumenty ke zdaru večera přispěli též Richard Cíla, Jan Morkus st. a Miloš Kameník. Na úvod představení promítla autorka film Jana Kesslera z roku 1977 o oslavách 75.výročí lokální trati Kostelec – Třešť – Slavonice. Po něm následovalo komentované promítání historických fotografií a dokumentů o železnici v Třešti od jejího zprovoznění v roce 1898 až do začátku třetího tisíciletí. Přehled historických faktů Marie Kameníková doplnila řadou veselých i závažných událostí a tiskových zpráv kolem provozu železniční trati v průběhu její historie.

<<< První podzimní schůze s oslavou (7. října 2016) -||- Přednáška o historii odívání (24. listopadu 2016) >>>