Roštejn v kronikách

Všichni dobře známe nedaleký hrad Roštejn. Romantické místo, které se zákonitě stávalo cílem školních výletů. A bylo tomu tak i v předminulém století, tedy v tom devatenáctém. Svědectví nacházíme v několika školních kronikách.

Školní kronika Malý Pěčín: „Dne 23. května 1899 jsme byli s dětmi školními na Roštýně (za Telčí) ve voboře, jeli na 2 povozech – v Doupí ve škole všichni pohoštěni. Jeden povoz dal rolník Týral Tomáš z ochoty a 2hý povoz byl od obce (pořadní povoz) jel Pokorný Martin.“

Školní kronika Urbanov: „V roku 1895 ve středu dne 24. července před zakončením školního roku 1894/1895 podnikli žáci zdejší školy se svými pp. učiteli zábavno-poučnou celodenní vycházku na hrad Roštýn.“Ve stejné kronice nacházíme i zmínku o bouři a následném požáru na hradě:„Dne 12. června 1915 ve tři čtvrtě na tři odpoledne se přihnala hrozná bouře. Hrom burácel přes půl hodiny a kroupy ničily veškerou úrodu. Není pamětníka takového krupobití. Žita byla úplně zničena, jař pak zatlučena do země. Nať bramborů zurážena. Při této bouři udeřil hrom do věže památného Roštýna. Vše bylo požárem zničeno.“

Po požáru byl hrad ponechán svému osudu a na opravu čekal až do roku 1921. Svědectví o opravě krovu přináší kronika obce Třeštice, zápis z roku 1921:

„Toho roku dáván nový krov na věž hradu Roštýna. Starý krov shořel od udeření blesku. Od oné doby bylo zdivo hradu nepřikryto. Stavba provedena o měsíci květnu až říjnu. Věž pokryta opět šindelem tak, jak byla před požárem. Stavbu provedl pan Václav Čermák, mistr tesařský a zednický v Telči.“ 

A všimli jste si ? Naši předci nazývali hrad Roštýn.

VB © 2018

 

Prameny:

  • SOkA Jihlava – Národní škola Urbanov 1787 – 1956
  • Třeštice oficiální web / KRONIKA OBCE TŘEŠTICE – kronika upravená do roku 1984