Výlet na Jadran

Dovolenkovým hitem posledních let je Jadran. Já jsem vyrůstal za minulého režimu, tedy v době kdy cestování do zahraničí nebylo zrovna jednoduché. I přesto jsem jako malý kluk s rodiči jezdíval na Jadran pravidelně. A měli jsme to podstatně blíž. Že nevíte o čem to mluvím ? Mám na mysli Moravský Jadran. Pořád nic ? Poslední nápověda zní Vranovská přehrada.

Vranovská přehrada je bezesporu úctyhodné stavební dílo, stavba začala v roce 1930 a hráz byla hotová v roce 1932 ! Po jejím zaplavení vzniklo téměř třicet kilometrů dlouhé jezero a velmi rychle se stala jednou z nejvyhledávanějších rekreačních lokalit. A od 11. července 1934 měli návštěvníci možnost si užít výlet lodní dopravou.

V srpnu 1935 byl z Jihlavy vypraven zvláštní výletní vlak. Tento marketingový tah tehdejších ČSD vyšel přímo ukázkově: „Z Jihlavy vypravily ČSD na vranovskou přehradu zvláštní vlak za jízdné 25 Kč a akce měla takový ohlas v Jihlavě, že 1100 osob dostavilo se k pokladnám. Vlak musel býti mimořádně zesílen na 28 vagonů se 2 lokomotivami. Přirozeně, že na vranovské přehradě s takovým množstvím návštěvníků byly také potíže, neboť s jinými ještě hosty bylo toho dne na Vranově na 2000 návštěvníků.“

VB © 2018

 

Prameny:

  • Vranovská přehrada – Jak vzniklo toto vodní dílo. Vranovsko.cz [online]. [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: http://www.vranovsko.cz/vranovska-prehrada-jak-vzniklo-toto-vodni-dilo/
  • SOkA Třebíč, Městský archiv Třebíč; inv. č. 50; Stráž – týdeník československé strany lidové pro kraj jihlavský, ročník 1935