Evidence psů

Máte psa ? Pak jistě víte, že i takový pes podléhá našim úřadům. Jednak musí být řádně evidován a dokonce si musí zaplatit svůj poplatek. Tedy ten za něj většinou asi platíte vy, jako majitelé. A psi mají i svoji vyhlášku, která se většinou jmenuje nějak takto: Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství.“ Sice pochybuji, že ji někdy nějaký pes četl, ale jeho páníček by ji asi znát měl. Většinou v tomto úředním lejstru najdete i podobné nařízení: „Držitel psa je povinen zajistit, aby pes nosil na veřejném prostranství obce identifikační známku, kterou mu vydal správce poplatku ze psů.“

A jak to bylo tenkrát ? To nám prozradí protokol ze schůze obecního výboru v Sedlejově:

„Obecní výbor ve svém sezení dne 23. října 1912 usnesl se na základě moravského obecního řádu na tomto:

1) Všichni psi v obci (mimo štěňata do 8 neděl) buď též stále opatření číslovanými kovovými známkami, které majitelům za nákupní cenu vydá obec a zanešeni na obecním úřadě do seznamů.

2) Majitelé psů jsou povinni každý úbytek, jakož i každého nově přibylého psa oznámiti do 5 dní na obecním úřadě a udati jeho popis.

3) Přestupky těchto nařízení trestají se pokutou do 10 korun nebo vězením 24 hodin.“

Co by jste si vybrali pokutu nebo šatlavu ?

VB © 2018

 

Prameny:

  • SOkA Jihlava, Obecní úřad Sedlejov 1850 – 1945; inv. č. 1; Jednací protokol obecního výboru 1897 – 1925, protokol z 23. října 1912.