Dávka ze spotřeby

Daně byly, jsou a budou. Plní státní kasu a tu naší vyprazdňují. A jistě jste už slyšeli o spotřební dani. Pokud nevíte o čem je řeč, našel jsem pro vás odpověď na Wikipedii: Účelem může být buď zvýšit příjmy státního rozpočtu nebo snížit prodávané množství zboží, jehož spotřeba je považovaná za škodlivou pro jednotlivce anebo pro společnost.“

A jak to měli naši předci za Rakousko-Uherska ? Existovaly daně zemské a z těchto daní dostával svůj podíl obecní rozpočet. Platily se dávky z piva, daň z rybářských i honebních (dnes loveckých) lístků, z pozůstalosti, z automobilů atd. Protože přísloví: „Co Čech, to muzikant“ platilo i za císaře pána, platilo se i „hudebné z pořádání tanečních zábav.“

Ale ne vždy byli radní lační peněz. Obecní zastupitelstvo obce Sedlejov obdrželo od zemského výboru přípis ze dne 23. ledna 1913, kterým je vyzýváno aby obec zavedla dávku ze spotřeby lihovin. Dne 2. února 1913 se obecní výbor usnesl následovně: „V uvážení, že zdejší hostinská vyčepuje as 100 hekt. piva a něco málo kořalky takže by dávka po odvážce režie obci málo vynesla, pak v pádu zavedení dávky by se spotřeba jistě značně zmenšila a že malá zdejší obec něco přes 300 obyvatel jest mimo silnici takže žádní cizinci sem nepřijdou a složena jenom ze samých hospodářů v jejichž hospodářství se nápoje spotřebují a platí a proto by to pro obec žádná výhoda nebyla, usnesly se podepsaní jednohlasně dávku ze spotřeby nezaváděti.“

Hostinec v domě č. 45 byl majetkem obce a zájemcům o provozování pohostinství byl pronajímán. V roce 1912 zaplatila nájemnice Marie Kliková obci nájem z hostince 170 K, ze zahrady a pole 50 K a z hospodářského stavení 50 K, celková suma tedy činila 270 K. Naproti tomu obec zaplatila 5,72 K za pojistné, 3,60 K za vymetání komínů, za opravu zdiva 22,64 K a za výdělkovou daň s přirážkami 25,04 K, úhrnem výdaje činily 67 K.

VB © 2018

 

Prameny:

  • SOkA Jihlava, Obecní úřad Sedlejov 1850 – 1945; inv. č. 1; Jednací protokol obecního výboru 1897 – 1925, protokol z 2. února 1912.
  • SOkA Jihlava, Obecní úřad Sedlejov 1850 – 1945; inv. č. 13; Živnosti (hostinec) 1913 – 1917
  • Spotřební daň. Wikipedie [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Spot%C5%99ebn%C3%AD_da%C5%88
  • Daně před sto lety aneb na Švejka čekalo placení daně z velocipédu. Měšec.cz [online]. Dostupné z: https://www.mesec.cz/clanky/dane-pred-sto-lety/