8.6.2019

Muzejní schůze

Členské schůze Muzejního spolku v Třešti se konaly od znovuzaložení spolku v prostorách třešťského muzea v Schumpeterově domě. Na pravidelných měsíčních jednáních byly probírány jak aktuální úkoly spolku, které se vyskytly v mezidobí, tak i plánovány akce a projekty dlouhodobého rázu – výstavy, přednášky, publikace, výlety. Valné hromady spolku pak byly konány vždy v prvním čtvrtletí každého nového roku a sloužily jak ke zhodnocení roku předešlého, tak i ke schválení programu spolku na celý rok nastupující. Pozvánky na valné hromady jsou vždy též rozesílány představitelům města Třeště i Muzejním spolkům v okolí. Později se místem členských schůzí stala cukrárna Schumpeterova domu. Oficiální schůzky se navíc doplnily pravidelnými sobotními posezeními členů i sympatizantů spolku v cukrárně, kde krom běžné společenské agendy byla převážně projednávána i muzejní témata.

<<< Uherčice a okolí (8. září 2007) -||- Po stopách J. A. Schumpetera ve Vídni (6. října 2007) >>>