4.6.2017

Uherčice a okolí

Muzejní výlet za poznáním pohraničních oblastí podnikl Muzejní spolek v Třešti 8. září 2007. Hlavním cílem výletu byla prohlídka rozsáhlého zámeckého komplexu v Uherčicích. Ve vlastním zámku muzejníci prošli trasu dosud zpřístupněných sálů, včetně zámecké kaple. Procházkou zámeckým lesoparkem se dostali k pamětnímu obelisku a romantické umělé zřícenině, odkud je dobrá vyhlídka na vesnici i zámek. Po přejezdu do Podhradí na Dyji následoval oběd v tamní lidové hospůdce a po něm výstup ke zřícenině hradu Frejštejna. Závěrečná zastávka byla věnována prohlídce hřbitova v Nových Sadech (u obce Písečné), kde se nalézá rodinná hrobka hrabat Collaltů – Collaltorium.

<<< Budišov a Studenec (1. září 2007) -||- Muzejní schůze >>>