27.11.2016

Přednáška dr. Stehlíka – Babice 1951

Muzejní spolek v Telči připravil na úterý 7. června 2016 přednášku doc. PhDr. Michala Stehlíka Ph.D. o tragickém historickém případu tzv. „babických událostí“ z roku 1951. Dr. Stehlík na zpracování případu čtyři roky pracoval a napsal novou knihu o této nejasné a kontroverzní kapitole našich dějin, kde se pokusil vnést do případu co nejvíce světla a vynést seriózní závěr s velkou mírou pravděpodobnosti, že se blíží skutečné pravdě. O svém pracovním postupu, hodném kriminalistické analýzy, o svých tezích, vycházejících z toho, co může s jistotou dokázat, a konečném závěru pohovořil v obřadní síni telečské radnice k zasvěceným a pozorným divákům, mezi něž se připojili i členové třešťského muzejního spolku. Po přenášce následovala i krátká beseda k tématu a nabídka možného nákupu knihy v příštím týdnu.

<<< Muzejní pátek – Zmizelí sousedé II (6. května 2016) -||- Mami co jsi mi koupila – výstava (16. června 2016) >>>