11.12.2018

2004

Otevření stálé výstavy J.A. Schumpetera (21. května 2004)

Po dokončení rekonstrukce rodného domu významného světového ekonoma J. A. Schumpetera byla tato budova upravena na nové třešťské muzeum. Jedna místnost muzea byla vyčleněna pro stálou expozici slavného rodáka. Na nově pořízených nástěnných panelech a výstavních vitrínách byly nainstalovány dokumenty, zaměřené na slavného rodáka …

 

Jiří John (25. června 2004)

Nejvýznamnější třešťský malíř Jiří John a jeho výstava juvenilií a raných výtvarných prací byla zahájena v třešťském muzeu slavnostní vernisáží dne 25.6. 2004. Spolu s ukázkami maleb, kreseb a grafických děl bylo na výstavě představeno prostředí a rodinné zázemí, z něhož malíř Jiří John vyšel …

 

Výjezd do Stonařova (9. srpna 2004)

Jako své výjezdní zasedání si třešťští muzejníci zvolili 9.8. 2004 výlet do Stonařova, kde se konala prohlídka obce pod vedením Mgr. Lubomíra Peltana, prohlédnut byl zdejší kostel sv. Václava, rotunda neboli karner a několik zajímavých objektů v obci, včetně zajímavých interiérů – mázhauzy starých statků …

 

Pumpa na Plácku (10. srpna 2004)

V létě roku 2004 se podařilo některým šikovným členům muzejního spolku v Třešti rekonstruovat historickou vodní pumpu …

 

 

Studánky pod Špičákem (24. listopadu 2004)

Podzimní vycházka 24.10. 2004 vedla členy muzejního spolku po svazích Velkého Špičáku k navštívení a vyčištění několika lesních studánek. Další kroky vedly do míst někdejší Filkukovy cihelny, kde podal podrobný výklad průvodce vycházky, člen spolku, pan Topinka. Dále byl prohlédnut smírčí křížový kámen na Lávecké cestě …

 

Předvánoční výstavy (2. prosince 2004)

Dne 2.12. 2004 se konala vernisáž dvou samostatných výstav v třešťském muzeu, věnované uměleckým krajkám a  tradicím třešťského muzejnictví …

 

 

2005 >>>