9.9.2017

Studánky pod Špičákem

Podzimní vycházka 24.10. 2004 vedla členy muzejního spolku po svazích Velkého Špičáku k navštívení několika lesních studánek. Byla provedena částečná očista a zběžná úprava okolí studánek a současně naplánována i větší rekonstrukce těch poškozených. Další kroky vedly do míst někdejší Filkukovy cihelny, kde podal podrobný výklad průvodce vycházky, člen spolku, pan Topinka. Dále byl prohlédnut velký čtvercový balvan v lese, připomínající neolitický menhir a též smírčí křížový kámen na Lávecké cestě, připomínající údajné usmrcení myslivce pytlákem.

<<< Pumpa na Plácku (10. srpna 2004) -||- Předvánoční výstavy (2. prosince 2004) >>>