9.9.2017

Otevření stálé výstavy J.A. Schumpetera

Po dokončení rekonstrukce rodného domu významného světového ekonoma J.A. Schumpetera byla tato budova upravena na nové třešťské muzeum. Jedna místnost muzea byla vyčleněna pro stálou expozici slavného rodáka. V této souvislosti byl městským úřadem v Třešti požádán Muzejní spolek, aby ve spolupráci s místním muzeem vytvořil stálou expozici o J. A. Schumpeterovi. Na nově pořízených nástěnných panelech a výstavních vitrínách byly nainstalovány přehledné dokumenty, zaměřené především na mládí slavného rodáka, ale též na celkové působení rodu Schumpeterů v Třešti. Prvním návštěvníkem výstavy byl president republiky Václav Klaus.
Otevření výstavy pro veřejnost se uskutečnilo 21. 5. 2004.

Jiří John (25. června 2004) >>>