7.9.2015

Výbor spolku

Předseda: Vlastimil Budař
Místopředsedkyně: Helena Štumarová
Jednatelka, pokladník: Zdeňka Štumarová
Člen výboru: Přemysl Fučík
Náhradníci: Jan Morkus st., Milina Matulová