27.11.2016

Výlet do Pohledu a okolí

Prohlídku pamětihodností obce Pohled u Havlíčkova Brodu a okolí si naplánovali členové Muzejního spolku v Třešti na sobotu 18.června 2016. Prvním shlédnutým objektem byl farní kostel sv. Ondřeje v Pohledu, kde odborný výklad o historii někdejšího zdejšího kláštera cisterciaček poskytl místní varhaník Honza, který na závěr prohlídky kostela krátce zapreludoval na svůj nástroj. Potom si muzejníci prošli klášterní areál s velmi hodnotným zámeckým parkem, včetně skromného psího hřbitůvku, a zběžně zvenčí obhlédli chátrající zámecké budovy. Nato se vypravili starou alejí k poutnímu místu u Svaté Anny, kde je čekala další prohlídka s výkladem zasvěceného místního znalce a občerstvení u studánky s léčivou vodou. Po obědě v Přibyslavi v hostinci u Žižkova pomníku následoval přesun do Ronova, a tam vycházka k erbovnímu hradu pánů z Lichtenburku – Ronovců. Po zdolání hradní zříceniny a návratu do obce Ronov, kde se nacházejí další zajímavosti – rozměrná dračí socha u podniku Apoly od sochaře Olšiaka a technická památka – klenutý most přes řeku Sázavu z 15. století, se výprava přemístila k Žižkově mohyle u Přibyslavi. Závěr celodenního výletu se uskutečnil v podobě posezení se zmrzlinou v přibyslavské cukrárně.

<<< Mami co jsi mi koupila – výstava (16. června 2016) -||- První podzimní schůze s oslavou (7. října 2016) >>>