9.12.2017

Nové publikace z dílny Muzejního spolku v Třešti

První říjnový pátek konal Muzejní spolek v Třešti spolkovou schůzku, na níž se členové mohli seznámit s právě vydaným novým vlastivědným sborníkem. I v tomto letošním čísle je zastoupena pestrá nabídka zajímavých článků z různých oborů vlastivědy města a okolí. Třešťské veřejnosti bude sborník nabídnut v nejbližších dnech a na další spolkové schůzi počátkem listopadu proběhne i presentace sborníku, spojená s besedou s autory jednotlivých článků. Současně s vydáním této letošní publikace začali členové spolku projednávat obsahovou náplň vlastivědného sborníku pro rok příští.

Během schůzky byla muzejníkům presentována další nová publikace, kterou si mohli i zakoupit. Je to sbírka pověstí ze Stonařovska od Lubomíra Peltana, kterou v minulých dnech vydal Městys Stonařov. Obrazovou přílohu knížky vytvořili stonařovští žáci v hodinách výtvarné výchovy pod vedením autora Lubomíra Peltana a jejich obrázky velmi vhodně dotvářejí atmosféru vyprávěných pověstí. Autor pak mohl ještě během muzejní schůze uskutečnit malou autogramiádu pro členy muzejního spolku.

<<< Přednáška v objektu S-7 v Třešti (9. září 2017) -||- Presentace vlastivědného sborníku pro rok 2017 (3. listopadu 2017) >>>