15.4.2018

Přednáška Věry Sosnarové

Členové muzejního spolku v Třešti měli možnost zúčastnit se na pozvání jemnické knihovny velmi poutavého vzpomínkového vyprávění paní Věry Sosnarové. Kinosál v Jemnici zaplnilo 12.dubna 2018 převážně mladé publikum, aby bylo svědkem velmi emotivních a dramatických zážitků pamětnice, které prožila dlouhá léta v sovětských trestaneckých a pracovních táborech. Kruté vzpomínky na stalinské praktiky sibiřských lágrů byly dosti silným zážitkem pro přítomné posluchače, kterým po skončení vyprávění paní Sosnarová podepsala knihu „Krvavé jahody“. Tuto knihu dle jejích vzpomínek sepsal prozaik Jiří Svetozar Kupka a ve svém vydavatelství vydal Jiří Brauner. Ten byl rovněž účastníkem akce a přidal své informace k přednášenému tématu.

<<< Členská schůze Spolku přátel muzea v Dačicích (7. dubna 2018) -||- Výlet do Moravských Budějovic (26. dubna 2018) >>>