9.9.2017

Sborník 2017

Vlastivědný sborník Třeště a okolí – 2017. 

V letošním čísle si můžete přečíst osudy aviatika Františka Pachty z Třeště. Další článek pojednává o historii tří generací řezbářů Boudných z Brtnice. Navštívíme i nedalekou obec Stonařov, tentokrát si přečteme o stonařovské Kalvárii. Ve vzpomínkách Bohumíra Vrátila si přiblížíme historii užitkové a pitné vody v Třešti. Přírodovědecký příspěvek nám přiblíží přírodní park Čeřínek. Kamenickému řemeslu v Dolní Cerekvi se věnuje poslední článek sborníku.

Sborník je vydán za finanční podpory města Třešť a je možné si ho zakoupit v třešťském muzeu nebo v turistickém informačním centru.

Sbornik 2017