30.12.2016

Výtvarné dílo Františka Nováka

Svoji poslední spolkovou schůzi v roce 2016 realizoval Muzejní spolek v Třešti v podobě návštěvy vernisáže výstavy výtvarných prací třešťského umělce Františka Nováka, která proběhla v pátek 9. prosince 2016 v muzeu v Schumpeterově domě. Výstava představuje dvě formy výtvarných děl Františka Nováka. Jednou jsou obrazy věnců, květin a kytic, které zpodobňují tzv. „odložené“ květiny, použité, upotřebené a vadnoucí, které však v sobě skrývají osobité příběhy. Druhá část vychází z autorových zážitků při jeho zaměstnání v Azylovém domě, kde se setkává s osudy lidí bez domova, lidí na okraji společnosti, lidí sociálně vyloučených. Inspirován jejich jednotlivými životními příběhy vytvořil soubor kresebných portrétů – trojrozměrných figurálních kartonových instalací – pro svoji diplomovou práci na Akademii výtvarných umění v Praze v roce 2015. Tento soubor a také další portréty si nyní mohou prohlédnout i návštěvníci třešťského muzea. Během vernisáže promluvil autor právě o zmíněných inspiračních zdrojích i o své tvorbě celkově.

<<< Přednáška o historii odívání (24. listopadu 2016) -||- Stará Třešť na fotografiích (27.prosince 2016) >>>