11.9.2022

Výstava svět v malém

Na letní sezónu roku 2022 připravilo třešťské muzeum velice zajímavou a líbivou výstavu historických hraček s názvem „Svět v malém“. Jedná se zde však o malý segment historických hračkových předmětů, který lze nazvat „pokojíčky a domečky pro panenky“. Tento druh hraček pro děti vznikal již od 17. století na poptávku šlechtických domácností v Holandsku a Bavorsku a nejvíce se rozšířil ve století devatenáctém, kdy se tyto hračky staly oblíbenými i u měšťanských dětí. Do třešťského muzea byla zapůjčena část soukromé sbírky paní Miroslavy Pecháčkové, která provozuje toto originální muzeum v Rychnově nad Kněžnou. Unikátnost sbírky rychnovského Muzea hraček tkví především v její bohatosti a rozmanitosti. Jsou v ní zastoupeny hračky vyráběné jako jedinečné kusy, kolekce autorsky navržených hraček, hračky dobové tovární produkce, ale také lidové hračky domáckých výrobců. Krom vystavených obytných interiérů, jako jsou pokoje, ložnice či kuchyně, je možnost si prohlédnout i další interiéry jako je třebas obchod nebo školní třídy. Navíc si návštěvníci mohou na nástěnných tabulích prohlédnout i nabídkové katalogy výrobců hraček nebo výrobní schémata a návrhy. Výstava tak dokáže zaujmout nejen dětské návštěvníky, ale i dospělé ctitele pozoruhodných historických předmětů.