5.9.2023

Výstava o historii výroby zápalek

Na letní měsíce letošního roku instalovalo třešťské muzeum v Schumpeterově domě velice poutavou a poučnou výstavu o sirkařském průmyslu s názvem „19. století – století sirkáren v Čechách a na Moravě“, kterou připravilo v součinnosti s Českým filumenickým svazem, jenž ochotně zapůjčil většinu vystavených sběratelských předmětů. Jelikož i samotná Třešť představovala v 19.století se svými třemi sirkárnami důležité středisko tohoto průmyslu i v mezinárodním měřítku, je část výstavy věnována i třešťským exponátům. Český filumenický svaz velmi rád přivítal nabídku instalace výstavy právě v Třešti a na slavnostní vernisáž, konanou v pátek 9. června 2023, se dostavilo i několik členů svazu, včetně předních funkcionářů. Mohli zde nabídnout velice cenné artefakty ze svých sbírek a celou výstavu pojmout jako ucelený přehled historie výroby zápalek v českých zemích během 19. století. Ve vitrínách se zda tak nalézají staré unikátní zápalkové krabičky, nálepky i výrobní sirkařské nástroje nebo obrazy, fotografie a dokumenty ze sirkařského průmyslu. Tuto lákavou nabídku si nemohli pochopitelně nechat ujít ani členové Muzejního spolku v Třešti. Na páteční vernisáži promluvili dva naši přední filumenisté, a sice Ing. Štěpán Kubík z Prahy a Pavel Filipi z Brna, zastupující výkonný výbor svazu. Oba jednak nastínili historický vývoj sirkařské výroby v 19.století, ale představili i neméně zajímavou vášeň filumenického sběratelství. Současně také pochválili mimořádně zdařilou instalaci výstavy a prezentaci filumeniských předmětů v třešťském muzeu. Na oficiální vernisáž tak mohla navázat velice přátelská diskuze s těmito odborníky.