29.2.2020

Výstava Adrieny Šimotové a Jiřího Johna

Representativní výstavou si jihlavská galerie připomenula umělecká díla malířské dvojice – Adriena Šimotová a Jiří John. Vernisáž výstavy, nad níž převzal záštitu též starosta Třeště ing. Vladislav Hynk, proběhla ve čtvrtek 27. února 2020. Tohoto zahájení výstavy se zúčastnila i řada návštěvníků z města Třeště, vedle starosty a zástupců TIC a muzea to byli i členové Muzejního spolku v Třešti. Hlavní proslov při otevření výstavy pronesl její kurátor Pavel Brunclík a současně zde zazněly i hudební vstupy v podání pěvkyně – altistky Kamily Mazalové a violoncellisty Petra Nouzovského.

Výstava velkých nástěnných obrazů obou umělců ve všech patrech jihlavské galerie je doplněna i ukázkami drobné grafiky ve vitrínách, ilustračními počiny Jiřího Johna a taktéž literaturou o obou malířích či katalogy konaných výstav.