15.5.2017

Výlet do Polné

Zevrubnou prohlídku města Polné a všech jejích významných pamětihodností uskutečnil Třešťský muzejní spolek 10. května 2008. Pod vedením ředitelky Městského muzea paní Marty Vomelové a jejích kolegyň byly navštíveny oba prohlídkové okruhy polenského hradu, zámecká budova s instalovanými muzejními sbírkami, děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, kostel Sv. Anny, vrch Kateřinov s hřbitovním kostelem Sv. Kateřiny, stará polenská škola, židovské čtvrť a historické hlavní náměstí. Standardní průvodcovský výklad byl značně obohacen o zajímavosti, detaily a zkušenosti z práce polenských muzejníků a konzervátorů.

<<< Návštěva MZA Brno (20. dubna 2008) -||- Vernisáž tří výstav (4. června 2008) >>>